Witamy w centrum wizowym BLS International Visa Services Poland

Uwaga! Ambasada Indii w Warszawie realizuje internetowy system składania wniosków wizowych. W związku z tym wszystkie osoby, ubiegające się o wizę prosimy o wypełnienie internetowego wniosku wizowego dostępnego na: https://indianvisaonline.gov.in (Po przejściu na stronę proszę kliknąć REGULAR VISA APPLICATION) Po jego wypełnieniu prosimy o wydrukowanie i złożenie go wraz z dokumentami oraz odpowiednią opłatą według standardowej procedury w naszym biurze. " Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zakładką "przygotowanie wniosku".

Szanowni Państwo! Nie posiadamy wierzytelnych informacji na temat e-tourist visa. W przypadku niejasności, proszę zapoznać się ze stroną internetową: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Wymagania dotyczące danych biometrycznych w Polsce:

W trybie natychmiastowym Rząd Indyjski podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązkowego pobierania danych biometrycznych od osób ubiegających się o:

 1. Wizę badawczą,
 2. Wizę pracowniczą,
 3. Wizę misjonarską,
 4. Wizę dziennikarską,
 5. Wizę pobytową (osoby pakistańskiego pochodzenia)
 6. Wizę biznesową na 5lat
 7. Wizę Turystyczną 5 lat
 8. Wizę Biznesową z paszportami innej narodowości niż Polskiej.

2. Osoby z poniższych kategorii są zwolnione z powyższych wytycznych odnośnie składania danych biometrycznych:

 1. Aplikujący poniżej 12 roku życia / powyżej 70 roku życia
 2. Osoby posiadające paszporty dyplomatyczne
 3. Grupy wycieczek organizowanych przez biura podróży/agencje pośredniczące
 4. Aplikacje dostarczone drogą korespondencyjną (wiza typu innego niż wymienione powyżej)

3. Zgodnie z powyższym, Ambasada Indii pobierać będzie dane biometryczne od aplikujących stawiających się osobiście w Centrum wizowym BLS.

Na naszej stronie znajdą Państwo bieżące informacje i porady dotyczące procedur związanych z ubieganiem się o wizę indyjską w Polsce.

Przed przystąpieniem do przygotowania i złożenia wniosku wizowego prosimy wszystkich potencjalnych wnioskodawców o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi różnych kategorii wiz, wymaganiami dotyczącymi zdjęć, listą dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku wizowego oraz opłatami za każdy rodzaj wizy.

W związku z tym, że nasza praca ma charakter administracyjny, nie możemy zagwarantować przyznania wizy przez Ambasadę Indii. Decyzja o przyznaniu wizy jest wydawana wyłącznie przez Ambasadę Indii.

Wnioskodawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za składane wnioski. Wszelkie nieprawdziwe udokumentowanie lub nieprawidłowa interpretacja faktów i informacji wynikających ze złożonych wniosków będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą wydania wizy przez Ambasadę Indii w Warszawie. Osoba przyjmująca wniosek nie jest odpowiedzialna za błędy które zostały zrobione oraz za ewentualne odrzucenie wniosku przez Ambasadę.

O NAS

Firma Visa Processing Services, działająca w ramach BLS Detectives Ltd., z siedzibą w New Delhi, rozpoczęła działalność w 2001 roku. Od momentu założenia firma Visa Processing Services świadczy – wyłącznie na mocy umowy podwykonawczej – usługo wizowe Ambasadzie Indii. Jest zaufanym partnerem wielu ambasad i konsulatów, świadczącym usługi z zakresu administracyjnej obsługi wniosków wizowych, weryfikacji wiz i inne usługi.

Firma będzie oficjalnie realizować prace związane z obsługę wniosków wizowych Ambasady Indii w Polsce z siedzibą w Warszawie.

TOP