Przepisy bezpiecze?stwa w Centrum obs?ugi wniosków wizowych

Przepisy bezpieczeństwa w Centrum obsługi wniosków wizowych

 • Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia przedmiotów wymienionych poniżej na teren Centrum obsługi wniosków wizowych oraz przechowywania ich w siedzibie centrum:
  • Baterii lub sprzętu elektronicznego, takiego jak aparaty fotograficzne, kasety audio/wideo, płyty kompaktowe, odtwarzacze MP3, dyskietki, laptopy lub przenośne odtwarzacze muzyki. Wnioskodawcy są proszeni o niekorzystanie z telefonów komórkowych podczas pobytu w punkcie obsługi.
  • Przedmiotów łatwopalnych, takich jak zapałki/ zapalniczki/ paliwo itp.
  • Ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki, scyzoryki lub pilniki do paznokci.
  • Broni lub przedmiotów imitujących broń lub wszelkich materiałów wybuchowych.
  • Innych przedmiotów, których wniesienie może być zabronione przez pracowników ochrony.
 • Całe centrum obsługi wniosków wizowych jest objęte całodobowym monitoringiem.
 • Procedura obszukiwania:
  • Mając na uwadze bezpieczeństwo, będziemy przeszukiwali torby i obszukiwali wnioskodawców i osoby wchodzące na teren centrum. Prosimy przygotować następujące dokumenty do wglądu: paszport, wniosek i – w stosownych przypadkach – potwierdzenie złożenia wniosku.
  • Uwaga: Na terenie Centrum obsługi wniosków wizowych nie ma pomieszczenia, w którym można przechować przedmioty objęte zakazem wnoszenia do siedziby centrum. Prosimy wnioskodawców o zatroszczenie się o przechowanie tych przedmiotów przed wejściem do budynku centrum.
TOP